Lataa koulun esite

 

 

 

 

 

Esiopetus

Itä-Suomen koulun järjestämä esiopetus antaa valmiuksia opiskeluun suomalaisen peruskoulun ensimmäiselle luokalle. Esiopetuksessa lapsi tutustuu toiminnan ja leikin keinoin suomen ja venäjän kieliin sekä kulttuureihin. Esiopetukseen ovat tervetulleita sekä suomea että venäjää äidinkielenään puhuvat lapset, ja esiopetus antaa pohjan toiminnallisen kaksikielisyyden kehittymiselle myöhempinä kouluvuosina. Esiopetuksen toimintatuokioissa käytetään sekä suomen että venäjän kieltä.

Esiopetuksen toiminta-aika on neljä tuntia päivässä. Lisäksi esiopetuksen oppilaat voivat osallistua koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan. Tiivis yhteistyö perusopetuksen kanssa helpottaa koulun aloittamiseen liittyvää jännitystä, kun opettajat, tilat ja kaverit ovat tuttuja jo esiopetusvuoden ajalta.

 

Esiopetuksen opetussuunnitelmaan ja aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelmaan voi tutustua alla olevien linkkien kautta.

Esiopetuksen opetussuunnitelma
Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma