Esiopetus

Tukeva pohja
kaksikielisyyden kehitykselle

Itä-Suomen koulun esiopetus antaa valmiudet opiskeluun suomalaisen peruskoulun ensimmäisellä luokalla. Esiopetuksen toiminta-aika on päivittäin neljä tuntia (Joensuu klo 8.30 – 12.30, Imatra ja Lappeenranta klo 9–13).

Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Esiopetuksen aikana tutustutaan myös suomen ja venäjän kieliin sekä kulttuureihin innostavalla, lapselle sopivalla tavalla – toiminnan ja leikin kautta. Varhain aloitettu kielen opiskelu mahdollistaa vahvan kielitaidon kehittymisen ja kehittää ja monipuolistaa oppilaan ajattelua. Se luo myös hyvän pohjan oppia kieliä myöhemmissä vaiheissa.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Haluamme turvata nuorimmille oppilaillemme turvallisen päivän ennen koulupäivän alkua sekä koulupäivän jälkeen. Järjestämme esiopetuksen ja perusopetuksen 1- ja 2-luokkalaisille aamu- ja iltapäivätoimintaa oman koulun tutuissa tiloissa, ja toimintaa ohjaa lapsille tuttu koulun henkilökunta. Esi- ja perusopetus on oppilaille maksutonta, aamu- ja iltapäivätoiminnasta peritään kuukausimaksua.