TUVA

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus on tarkoitettu oppivelvollisuusikäisille sekä muille vailla toisen asteen tutkintoa oleville oppijoille, jotka tarvitsevat valmentavaa koulutusta. Perusopetuksen lisäopetuksen, lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen yhdistävän nivelvaiheen koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet opiskella tutkintotavoitteisessa koulutuksessa.

TUVA-koulutus on tarkoitettu oppijoille, joilla

ei ole toisen asteen tutkintoa, ja jotka tarvitsevat valmentavaa koulutusta.

TUVA-koulutus on suunnattu oppivelvollisille, jotka tarvitsevat valmiuksia ja/tai ohjauksellista tukea siirtyäkseen lukiokoulutukseen.

TUVA-koulutuksen yleisenä tavoitteena on saavuttaa sellaiset opiskeluvalmiudet, joiden avulla opiskelija voi hakeutua lukiokoulutukseen ja suoriutua näistä opinnoista. Opiskeluvalmiuksilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi opiskelu/tutkintokielen osaamista, soveltuvia opiskelutaitoja sekä elämänhallinnan taitoja. Lisäksi TUVA-koulutuksen aikana voi korottaa perusopetuksen arvosanoja, jos se on tarpeen halutun koulutuspaikan saamiseksi. Tämän lisäksi opiskelija voi suorittaa lukio-opintoja.

Itä-Suomen koulun järjestämä tutkintoon valmentava koulutus on suunnattu maahanmuuttajataustaiselle nuorelle, kuka tarvitsee vahvistusta suomi toisena kielenä opintoihin ja on kiinnostunut jatkamaan opintoja lukiokoulutuksessa.

Hakeminen

TUVA-koulutukseen haetaan osoitteessa www.opintopolku.fi

Hakijat valitaan pääsykokeen (suomen, englannin ja venäjän kieli) ja haastattelun perusteella.

Itä-Suomen koulun tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen toteuttamissuunnitelma