TUTUSTU TOIMINTAAMME


Lataa koulun esite 

 

Oppilashaku esiopetukseen ja peruskouluun päättyy 31.1.2020

Joensuun yksikössä haku 1. luokalle päättyy 17.11.2019 
Hakulomake / Заявление

 

Esittely

Itä-Suomen koulu 

Itä-Suomen koulu – ISK – on Suomen ainoa pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimiva kansainvälinen kielikoulu. Itä-Suomen koulu tarjoaa opetusta esikoulusta lukioon Lappeenrannassa, Imatralla ja Joensuussa. Sovellamme esi- ja alkuopetuksessa kokonaiskoulupäiväajatusta: kaikille esikoululaisille, ja 1- ja 2-luokkalaisille järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa, jota ohjaavat koulun omaan henkilökuntaan kuuluvat, lapsille tutut aikuiset. Yhtenäiskouluna koulu tarjoaa turvallisen kasvuympäristön koko peruskoulun ja lukion ajaksi.

Itä-Suomen koulun erityistehtävänä on lisätä venäjän kielen taitoa ja kulttuurin tuntemusta sekä edistää valmiuksia yrittäjyyteen. Itä-Suomen koulu perustettiin vuonna 1997. Koulua ylläpitää Imatran, Joensuun ja Lappeenrannan kaupunkien perustama säätiö, joka myös valvoo ja ohjaa koulun toimintaa yhdessä Opetushallituksen kanssa. Itä-Suomen koulun oppilaista 75 % puhuu äidinkielenään suomea ja 25 % venäjää.


Koulun tehtävä

Koulun tehtävänä on antaa oppilaille hyvät tiedot ja taidot sekä erityistehtävän mukaisissa oppiaineissa että yleisissä oppiaineissa, ja luoda näin vahva pohja jatko-opiskelulle. Luovuus ja rohkeus, taito ilmaista itseään, turvallinen ja iloinen ilmapiiri sekä hyvät käytöstavat ovat Itä-Suomen koulussa yhtä tärkeitä tavoitteita. Suomenkielisten ja venäjänkielisten lasten ja nuorten opiskelu samassa koulussa yhteisen tehtävän - toinen toistensa kielen ja kulttuurin opiskelun - ääressä totuttaa luontevasti ja tasavertaisesti työskentelemään eri kansallisuuksien kanssa.
 

Opiskelu

Itä-Suomen koulussa noudatetaan suomalaista perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Koulun opetuskieli on suomi.  Lisäksi oppiaineita opetetaan osin venäjän kielellä. Vieraskielinen opetus tukee sekä venäjän kielen taidon kehittymistä että perusopetuksen oppimäärän suorittamista.  Venäjän kieltä opetetaan myös erillisenä oppiaineena ensimmäiseltä luokalta alkaen 4 tuntia viikossa.  Kaikki opiskelevat perusopetuksessa pitkänä A-kielenä myös englantia kolmannelta luokalta alkaen valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti. Koulun erityistehtäväpainotuksesta johtuen oppilaalla on perusopetuksen aikana kieltenopetusta 4 viikkotuntia enemmän kuin kunnallisessa peruskoulussa. Itä-Suomen koulun lukio päättyy suomalaiseen ylioppilastutkintoon.

Kiinnitämme opetuksessamme paljon huomiota siihen, että oppilaan omalle aktiivisuudelle, ajattelulle, toiminnalle ja oivaltamiselle annetaan oppimisessa tilaa. Kieltenopiskelussa korostuu toiminnallisuus, vuorovaikutteisuus ja viestinnällisyys. Opinto-ohjelmaan kuuluvat saumattomasti mm. elämykselliset opintomatkat, suositut leirikoulut , erilaiset kielikurssit, leppoisat kesäleirit sekä toiminnalliset teemapäivät. Toiminnallisuus lisää oppilaiden yhteenkuuluvuuden tunnetta, mahdollistaa kielitaidon käytännön harjoittelun, vahvistaa maailmankatsomusta, auttaa tutustumaan kultuuriin ja kumoaa stereotypioita. Lisää toiminnallisista opintomatkoista voit lukea koulun kansainvälisen toiminnan yhteydestä.

Kehitämme opetustamme yhdessä opetushallituksen kanssa osallistumalla aktiivisesti erilaisiin opetuksen valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin. Viime vuosien aikana erityisenä painopisteenä on ollut tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen oppimisen tukena. Tablettitietokoneita on hyödynnetty erityisesti kielten vuorovaikutteisessa opiskelussa, mutta myös muissa oppiaineissa.