Opiskelu

Opiskelu Itä-Suomen koulussa

Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu on yhtenäiskoulu, jonka erityistehtäviä ovat venäjän kielen ja kulttuurin opetus sekä yrittäjyyskasvatus. Koulu järjestää esiopetusta, perusopetusta sekä lukiokoulutusta.

Esiopetus

Itä-Suomen koulun esiopetuksessa oppilas saa valmiudet opiskeluun suomalaisen peruskoulun ensimmäisellä luokalla. Lapsi pääsee sukeltamaan suomen ja venäjän kieliin ja kulttuureihin ikäiselleen sopivalla tavalla – toiminnan ja leikin kautta. Kun kielen opiskelu aloitetaan varhain, lapsen kielitaito kehittyy vahvaksi ja ajattelu monipuolistuu.

Perusopetus 1.–9. lk

Itä-Suomen koulun perusopetus noudattaa valtakunnallista perusopetuksen opetussuunnitelmaa, mutta kieltenopetusta on enemmän. Venäjää opiskellaan vieraan kielen ja äidinkielen tasolla – aidosti kaksikielisessä ympäristössä. Erityisesti sanasto vahvistuu, kun osa oppiainesisällöistä opetetaan venäjäksi. Koulun pääasiallinen opetuskieli on kuitenkin suomi.

Lukio

Itä-Suomen koulun lukion erityistehtävänä on antaa opiskelijoille vahva venäjän kielen taito ja venäläisen kulttuurin tuntemus. Kun opiskelija painottaa venäjän kielen ja kulttuurin sekä yrittäjyyden opintoja, voi hän suorittaa vähemmän tiettyjä pakollisia, valtakunnallisia kursseja. Itä-Suomen lukiossa suoritetaan suomalainen ylioppilastutkinto.