Perusopetus

Valtakunnallinen opetussuunnitelma
+ lisänä kieliä

Itä-Suomen koulun yhtenäinen perusopetus kattaa vuosiluokat 1–9. Perusopetuksen keskeisenä tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ja kehitystä ja antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Koulussa noudatetaan valtakunnallista suomalaista perusopetuksen opetussuunnitelmaa, mutta kieltenopetusta on viikossa 3–4 tuntia enemmän kuin kunnallisessa peruskoulussa.

Venäjän opetusta annetaan äidinkielen tasolla sekä vieraan kielen tasolla. Äidinkieleltään venäjänkielinen henkilökunta varmistaa sen, että oppilaat harjaantuvat koulussa kuuntelemaan aitoa venäjän kieltä. Kaksikielinen toimintaympäristö tukee kielen ja kulttuurin oppimista koko koulupäivän ajan. Osa oppiainesisällöistä opetetaan venäjän kielellä, mutta koulun opetuskieli on suomi.

Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun perusopetuksen opetussuunnitelma

Kieltä opitaan käytännössä

Itä-Suomen koulu painottaa tiedon lisäksi toiminnallisuutta kielen ja kulttuurien oppimisessa. Perusopetuksen aikana oppilaat tekevät opintomatkoja ulkomailla ja Suomessa ja osallistuvat koulujen kaksikielisiin teemapäiviin. 9. luokan jälkeen oppilailla on erinomaiset valmiudet jatko-opintoihin.