Hakuinfo

Hakeminen Itä-Suomen kouluun

Itä-Suomen kouluun voi hakeutua kuka tahansa oppilas, joka haluaa opiskella kaksikielisessä ympäristössä.

Koulupolku alkaa esiopetuksesta, ja tavoitteena on, että oppilas voi jatkaa samassa kouluyhteisössä aina perusopetukseen ja lukioon saakka. Toki on mahdollista aloittaa myös muilta luokka-asteilta.

Hakeminen esiopetukseen

Esiopetukseen haetaan täyttämällä hakulomake ja palauttamalla se lähimpään kouluyksikköön. Esiopetukseen otetaan kullakin paikkakunnalla enintään 20 oppilasta. Oppilasvalinnassa hyödynnetään varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiantuntijoiden arviota Itä-Suomen esiopetusryhmän sopivuudesta lapsen esiopetuspaikaksi. Tasatilanteessa esiopetuksen oppilasvalinnassa etusijalla ovat ne lapset, joiden sisaruksia opiskelee Itä-Suomen koulussa.

Hakuaika päättyy: 31.1.2020. Joensuun yksikön esiopetukseen haku päättyy 20.12.2020

Hakeminen perusopetukseen 1.–9. lk

Perusopetuksen 1. luokalle haetaan täyttämällä hakulomake ja palauttamalla se lähimpään kouluyksikköön. Hakijoille järjestetään valintakoe, jolla selvitetään hakijan kielellisiä ja muita koulunkäyntiin liittyviä valmiuksia. Hakuajan päätyttyä vapaaksi jääneitä opiskelupaikkoja voi tiedustella yksikön rehtorilta.

Perusopetuksen 2.-9. luokille otetaan oppilaita, jos kyseisellä luokkatasolla on vapaita oppilaspaikkoja ja hakijalla on kokeessa osoitettu riittävä venäjän kielen taito sekä luokkatason mukaiset tiedot ja taidot muissa oppiaineissa.

Hakuaika esiopetukseen ja 1. luokalle päättyy: 31.1.2020. Joensuun yksikön hakuaika 1.lk:lle päättyy 15.11.2020

Hakeminen lukioon

Itä-Suomen koulun lukioon haetaan kevään yhteishaussa.