Lukio

Venäjän kieli, kulttuuri ja yrittäjyys

Itä-Suomen koulun lukiossa suoritetaan suomalainen ylioppilastutkinto. Lukion erityistehtävänä on antaa opiskelijoilleen hyvä venäjän kielen taito ja venäläisen kulttuurin tuntemus. Lukiossa noudatetaan suomalaista opetussuunnitelmaa, mutta opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa valtakunnallisia pakollisia kursseja hieman vähemmän, jos hän painottaa opiskelussaan venäjän kielen, venäläisen kulttuurin ja yrittäjyyden opintoja. Itä-Suomen koulun lukiossa opiskellaan kahta pitkää kieltä: venäjää ja englantia. Lisäksi opiskelija voi valita lyhyitä vieraita kieliä.

Opintojaksoja ulkomailla

Opinto-ohjelmaan kuuluu opintojaksoja, jotka suoritetaan ulkomailla. Kurssivalikoimassa on lisäksi omia paikallisia kansainvälisyyteen sekä Venäjä-tietouteen liittyviä kursseja, joissa yhteistyökumppaneina ovat paikalliset korkeakoulut sekä yrittäjät. Samalla opiskelija voi saada hyödyllisiä kontakteja harjoittelu- tai kesätyöpaikkoja varten.