Koulun erityispiirteet

Kaksikielinen & kansainvälinen

Itä-Suomen koulussa kaksikielisyys ja kaksikulttuurisuus ovat monipuolisesti läsnä koulun ja oppilaan arjessa. Mikä sen paremmin opettaisi luontevaa ja ennakkoluulotonta suhtautumista toisia kulttuureita kohtaan?

Oppilaat saavat vahvan käytännän kielitaidon sekä omassa äidinkielessään että vieraassa kielessä. Monikulttuurisuus on meille tuttu ilmiö pitkältä ajalta, ja opettajat tuovat kansainvälisyyttä opetussisältöihin monin tavoin – pienistä toimintatuokioista aina leirikouluihin, opintomatkoihin ja yhteisprojekteihin kansainvälisten koulujen kanssa.

Pienen koulun edut

Itä-Suomen koulussa jokaista luokka-astetta on vain yksi luokka, ja oppilaita yhdessä kouluyksikössä parisen sataa. Kun ryhmäkoot ovat pieniä, on oppiminen yksilöllistä, ja oppilaiden erilaiset lahjakkuudet pääsevät esiin.

Koulussa, jossa kaikki tuntevat toisensa, on turvallista opiskella ja kasvaa rohkeiksi, luoviksi ja oma-aloitteisiksi nuoriksi. Arvostamme sosiaalisia taitoja ja välitämme toinen toisistamme.

Yrittäjyydestä asenne

Paitsi että koulu kasvattaa tietoa ja taitoa, se ruokkii myös asennetta. Itä-Suomen koulun tavoitteena on positiivisella tavalla ‘lietsoa’ oppilaiden oppimisen iloa ja yritteliästä asennetta – niin, että se kantaa jatko-opintoihin ja työelämään, olipa tulevaisuuden suunta sitten Suomessa tai ulkomailla. Innostava opetus ja erilaiset sisäiseen ja ulkoiseen yrittäjyyteen liittyvät opetusmentelmät ovat mukana perusasteelta lukion tasolle.