Oppilashaku esiopetukseen ja peruskouluun päättyi 31.1.2019

Lukioon haetaan yhteishaussa
www.opintopolku.fi

Lukion ainevalintakortti 

 

Lataa koulun esite

Hakuohjeet

Esiopetus

Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun esiopetukseen otetaan kuusivuotiaita lapsia hakemusten perusteella. Täytä hakemuslomake ja palauta se yksikön rehtorille. Esiopetus on kaikille maksutonta, aamu- ja iltapäivätoiminnasta peritään maksu.


Perusopetus

Itä-Suomen kouluun otetaan oppilaita esiopetuksen lisäksi ensimmäiseltä luokalta alkavaan perusopetukseen Imatralle, Joensuuhun sekä Lappeenrantaan. Perusopetukseen hakevan on täytettävä hakemus ja palautettava se siihen kouluyksikköön, jota hakemus koskee. Hakijalle ja huoltajalle järjestetään haastattelu, josta ilmoitetaan erikseen.

Hakuaika Itä-Suomen kouluun päättyy 31.1.2019.

Jos hakijalla on todettu erityisen tuen tarve, on mahdollista, että se muodostuu valinnnan esteeksi. Perusopetuslain mukaisesti oppilaalla on tarvittaessa oikeus opetuksen erityiseen tukeen. Itä-Suomen koulun mahdollisuudet järjestää kyseistä tukea ovat kuitenkin rajalliset ja jokaisen siihen oikeutetun kohdalla tilanne pitää tutkia erikseen.

Koulu tekee päätöksen oppilaaksi ottamisesta maaliskuun aikana ja ilmoittaa valinnan tuloksesta kaikille hakijoille postitse.

 

Itä-Suomen koulun opiskelija- ja oppilasvalinnan perusteet


Lukio

Haetaan yhteishaussa

Perusvaatimukset

  • perusopetuksen oppimäärä ja lukuaineiden keskiarvo vähintään 7,0 tai muutoin osoitetut riittävät edellytykset lukio-opintoihin, esim. ulkomailla suoritettu perusopetuksen oppimäärä ja riittävä suomen ja venäjän kielen taito
  • peruskoulussa suoritettu A1 tai A2 -tasoinen venäjän oppimäärä tai muutoin osoitettu venäjän kielen osaaminen

Lisävaatimukset

  • suomen kielen koe, mikäli perusopetuksen oppimäärä on suoritettu muussa kuin Itä-Suomen koulussa ja hakijan äidinkieli on muu kuin suomi. Kielikokeeseen kutsutaan kielikoetta tarvitsevat oppilaat kirjeellä.

Itä-Suomen koulun opiskelija- ja oppilasvalinnan perusteet