Matkailuvinkkejä Pietariin ja Moskovaan

Kansainvälinen toiminta ja yhteistyö

Kansainvälinen toiminta


Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun kansainvälinen toiminta on vilkasta ja monipuolista. Kansainväliseen yhteistyöhön liittyvät erilaiset opiskeluun liittyvät opintomatkat, leirikoulut ja kielikurssit Venäjällä eri luokka-asteilla, yhteistyöprojektit venäläisten koulujen kanssa ja muut kansainväliset yhteistyöprojektit.

Itä-Suomen koulussa käy myös paljon koululaisryhmiä Venäjältä ja muista maista sekä muita kansainvälisiä vieraita. Kansainvälinen yhteistyö, matkat Venäjälle ja muihin maihin antavat oppilaille unohtumattomia elämyksiä ja kokemuksia toisen maan kulttuurista ja kielestä. 

Leirikoulut ja opintomatkat

Itä-Suomen koulun kaikki perusopetuksen oppilaat voivat halutessaan osallistua opintomatkoille:
  • 
6. luokalla Pietariin, 3 päivää.
  • 9. luokalla Moskovaan, 5 päivää.
  • 7-8. luokilla oppilaat tekevät yksiköittäin 2-5 päivän opintomatkat Svetogorskiin, Viipuriin tai Petroskoihin.
  • 7. ja 9. luokan oppilaat voivat käydä viikon ajan koulua ja tutustua venäläiseen kulttuuriin yhdessä venäläislasten kanssa Pietarissa. Tämän leirikoulun tarkoitus on erityisesti rohkaista käyttämään venäjän kieltä erilaisissa arkipäivän tilanteissa. Oppilaat valitaan näihin lerikouluihin hakemusten perusteella.
  • 9. luokan oppilaista venäjän kielen opinnoissaan hyvin edistyneet voivat osallistua vuosittain Pietarissa järjestettävään tiedekonferenssiin, jossa oppiilaat esittelevät osaamistaan ja suomalaista kulttuuria kansainvälisessä nuorten foorumissa venäjän kielellä.

Opintomatkojen aikana tutustutaan Venäjään, venäjän kieleen ja kulttuuriin sekä venäläiseen elämäntapaan yhdessä Itä-Suomen koulun venäläisten yhteistyökumppanien kanssa.

Majoitus leirikouluissa ja opintomatkoilla on joko hotelleissa, hostelleissa tai perhemajoituksena. Pietarin ja Moskovan opintomatkoille osallistuu myös oppilaiden vanhempia. Venäjälle suuntautuvien opintomatkojen lisäksi kaikki 5. luokan oppilaat tekevät opintomatkan Helsinkiin (2 pv).

Uusimpana yhteistyökumppanina koululla on Kizhin ulkoilmamuseo. Kizhi kuuluu Unescon maailmanperintöluetteloon ja on viiden tärkeimmän museokokonaisuuden joukossa Venäjällä. Kesällä 2012 koulun oppilaat osallistuivat Kizhin saarella pidettyyn viikon mittaiseen kesäkouluun, jonka aikana venäjän kielen oppimisen lisäksi perehdyttiin karjalaiseen ja venäläiseen kulttuuriin ja perinteisiin itse tekemällä. Oppilaat voivat osallistua kansainväliseen kesäleirikouluuun myös Latvian hiekkarannoilla Saulkrastissa, jossa koulun yhteistyökumppanina on Riikalainen Klasika-koulu. 

Lukiolaisten kielikurssit Venäjällä

Lukiolaisilla on mahdollisuus osallistua: -kahden viikon venäjän kielen ja kulttuurin kursseille Moskovan Valtiollisen Yliopiston (MGU:N) kansainvälisten opintojen keskuksessa. Kielikurssi räätälöidään kurssille osallistuvien tarpeiden mukaisesti erikseen venäjää vieraana kielenä ja venäjää äidinkielenä lukeville oppilaille. Opetuksesta vastaavat yliopiston opettajat. Majoitus on yliopiston asuntolassa. -viikon mittaiseen kieli- ja kulttuurikurssiin Pietarin Valtiollisessa Yliopistossa. Opetuksesta vastaavat yliopiston opettajat. Majoitus on yliopiston asuntolassa. Lisäksi lukiolaisilla on mahdollisuus osallistua kahden päivän mittaiseen konferenssiin Viipurissa, jossa opetuksesta vastaavat yhteistyössä omien opettajiemme kanssa Pietarin Herzenin Pedagogisen Yliopiston opettajat ja opiskelijat.
 

Tärkeimmät yhteistyökumppanit

Opetushallitus, Helsingin suomalais-venäläinen koulu, Moskovan Valtiollisen yliopiston kansainvälisten opintojen keskus, Pietarin Valtiollisen yliopiston kielitieteellinen tiedekunta, Pietarin Herzenin pedagogisen yliopiston Viipurin toimipiste, yhteistyökoulut Viipurissa, Pietarissa, Petroskoissa, Svetogorskissa ja Moskovassa, Russkij Mir-säätiö. Koulu on kansainvälisen venäjän  kielen opettajien Maprjal-yhdistyksen jäsen.