Lukion ainevalintakortti 

Lukio

Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun lukion erityistehtävä on lisätä venäjän kielen taitoa ja kulttuurin tuntemusta toiminta-alueillaan sekä edistää valmiuksia yrittäjyyteen. Lukio-opetuksemme tavoitteena on myös palvella opiskelijan myöhempiä jatko-opiskelu- ja työelämätarpeita. Itä-Suomen koulun lukio sopii opiskelupaikaksi suomalaisille peruskoulussa A-venäjää opiskelleille, venäjää äidinkielenään puhuville tai venäjää osaaville maahanmuuttajanuorille, joilla on riittävä suomen kielen taito. Itä-Suomen koulun lukiossa voit opiskella kahta pitkää kieltä: englantia ja venäjää sekä lisäksi lyhyitä kieliä yhteistyölukiomme kurssitarjonnan mukaisesti.

Itä-Suomen koulun opiskelijat opiskelevat ISK:n lukion opinto-ohjelman mukaan yhteistyölukioksi valitussa lukiossa, joissa ISK:n lukio muodostaa oman linjansa. Käytännössä opiskelijat opiskelevat pääosin ryhmissä, joissa on sekä yhteistyölukion ja Itä-Suomen koulun lukion opiskelijoita. Omassa ryhmässä opiskellaan lähinnä venäjän kieltä sekä kansainvälisyyteen ja venäjä-tietouteen liittyviä kursseja. Lukiomme opetussuunnitelma poikkeaa valtakunnallisesta opetussuunnitelmasta eduksesi siten, että lukiomme opiskelijana voit halutessasi vähentää 8 kurssia valtakunnallisista pakollisista kursseista omien tulevaisuudensuunnitelmiesi perusteella. Yhteistyölukioiden kurssivalikoimat ovat myös Itä-Suomen koulun lukiolaisten käytettävissä. Yhteistyölukioita ovat Imatran yhteislukio, Joensuun normaalikoulun lukio sekä Lappeenrannan lyseon lukio.

Lukiolaisten kielikurssit Venäjällä

Lukiolaisilla on opiskelumahdollisuus Venäjällä yhteistyöyliopistoissamme: Moskovan valtiollisessa yliopistossa, Pietarin valtiollisessa yliopistossa sekä Pietarin Herzenin pedagogisessa yliopistossa, joissa voi suorittaa yhteensä 4 lukiokurssia 1-2 viikon mittaisina opintokokonaisuuksina. Opetuksesta vastaavat yliopistojen omat opettajat ja majoitus on opiskelija-asuntolassa. Osa ISK:n lukion muistakin kursseista järjestetään monimuoto-opiskeluna, joka valmentaa monipuolisiin työskentelytapoihin jatko-opinnoissa ja työelämässä.


Monipuolinen kielitaito on henkistä pääomaa, joka rikastuttaa ihmisen elämää monella tavalla. Itä-Suomen koulun kielipainotteinen lukio tarjoaa ympäristön, jossa harjaannutaan luonnostaan vieraiden kielten käyttämiseen sekä työskentelyyn eri kulttuuritaustaa edustavien ihmisten kanssa. Tätä taitoa tulevaisuuden maailmassa tarvitaan.

Itä-Suomen koulun lukion rehtorina toimii Katri Anttila. Lukion yhteistyöhenkilöinä toimivat opinto-ohjaajat: 

Imatra puh.   040 849 3886
Joensuu puh.  040 844 9960
Lappeenranta puh.  040 844 6024
Katso yhteistyölukioidemme kotisivut:

Imatran yhteislukio
Joensuun normaalikoulun lukio
Lappeenrannan_Lyseon_lukio

 

Itä-Suomen koulun lukion ainevalintakortti