Lataa koulun esite

Peruskoulu

Imatralla, Joensuussa ja Lappeenrannassa on mahdollista opiskella Itä-Suomen koulussa, joka on venäjän kieleen ja kulttuuriin erikoistunut kielikoulu. Koulun toimintaa ohjaa ja valvoo Opetushallitus sekä omistajakaupunkien (Imatra, Joensuu,Lappeenranta) muodostama Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun säätiö. Itä-Suomen kouluun haetaan opiskelemaan esiopetukseen tai ensimmäiselle luokalle. 

Esiopetuksessa ja perusopetuksen alaluokilla olevat lapset voivat osallistua myös aamu- ja iltapäivätoimintaan.
 

Kielet oppimisen kohteena ja välineenä

Koulussa noudatetaan valtakunnallista suomalaista perusopetuksen opetussuunnitelmaa kuitenkin siten, että kieltenopetusta on 3-4 tuntia enemmän kuin kunnallisessa peruskoulussa. Koulun opetuskieli on suomi. Lisäksi osia oppiainesisällöistä opetetaan venäjän kielellä. Vieraskielisen opetuksen osuus vähenee ylemmille luokille siirryttäessä jatko-opintoihin valmistautumista ajatellen. 

Venäjän kieltä ja kulttuuria opetetaan vieraana kielenä suomenkielisille oppilaille ja äidinkielenä venäjänkielisille oppilaille. Englannin kieltä opiskellaan laajan, kolmannelta luokalta alkavan A-oppimäärän mukaisesti. Ruotsin kieli on perusopetuksessa valinnainen aine. Oppilas voi valita tämän lisäksi valinnaisen kahdeksannella luokalla alkavan kielen, esimerkiksi espanjan, saksan tai ranskan riippuen kunkin kaupungin valinnaisainetarjonnasta.

Maahanmuuttajaoppilaille on opintojen alkuvaiheessa tarjolla venäjänkielistä tukea opiskeluun sekä tehostettua suomen kielen opetusta. Maahanmuuttajaoppilaille on lisäksi tarjolla erityislaaja suomi toisena kielenä-oppimäärä.

Itä-Suomen koulu sai vuonna 2010 SUKOL ry:n Vuoden Kieliteko -palkinnon tunnustuksena monipuolisesta kieltenopettamisesta sekä pitkäjänteisestä ja määrätietoisesta työstä venäjän opiskelun lisäämiseksi Itä-Suomessa.
 

ISK:ssa on kivaa!

Itä-Suomen koulu on mukana valtakunnallisessa kiusaamista ehkäisevässä KiVa-koulu-ohjelmassa. Voit tutustua siihen tarkemmin täällä.

Yhdessä tekeminen on yksi Itä-Suomen koulun tärkeimmistä toimintaperiaatteista. Aidosti kaksikielinen ja -kulttuurinen ympäristö on oiva lähtökohta kielikoulussa opiskelulle. Oppimisympäristön mukavuus syntyy oppilaiden, koulun henkilökunnan ja kodin yhteistyöllä. Aktiiviset vanhempainyhdistykset, oppilastoimikunnat ja alumnit ovat mukana koulun toiminnassa.

Koulun opetussuunnitelma otettiin uudistettuna käyttöön 1.8.2012. Tuntijako ja opetussuunnitelma ovat luettavissa alla olevien linkkien kautta. Perusopetuksen opetussuunnitelmaa uudistetaan parhaillaan uusien valtakunnallisten opetussuunitelman perusteiden mukaiseksi. Uusittu opetussuunnitelma ja siihen liittyvä uusi tuntijako otetaan käyttöön 1.8.2016. Opetussuunnitelman uudistamisprosessissa kuullaan oppilaiden huoltajien, oppilaiden, koulun henkilökunnan sekä koulun muiden sidosryhmien näkemyksiä.

 
Opetussuunnitelma 1-9